Home

Jeśli nie przywiązujemy wagi do własnych potrzeb, może
się okazać, że dla innych też nie będą one ważne.

Marshall Rosenberg